Yuzhno-Sakhalinsk Airport (UUS), Yuzhno-Sakhalinsk